Manuel Tedavi Ankara - Ankara Manuel Terapi Merkezi

Manuel Tedavi Ankara

Manuel Tedavi Ankara

Elleri kullanarak hareket sistemini en üst düzeyde ağrısız hareket ettirmek ve postural dengeyi sağlamak için yapılan girişim ve manevraların kullanıldığı tedavi şekline manuel tedavi denir.

Modern tıbbın babası sayılan Hipokrat manuel tedavi’yi ilk uygulayan hekimlerden olup özellikle omurganın çeşitli deformitelerinin düzeltilmesinde, traksiyon ve kaldıraç kolu tekniklerini kullanmıştır.

Manuel Tedavi Ankara Türkiye de eğitimi olmayan kişiler tarafından uygulandığından toplumda bu tedavi yöntemine karşı bir güvensizlik oluşmuştur. İnsan anatomisini bilmeyen kişilerin, tedaviye kalkışması toplum tarafından etkinliği konusunda daima şüphe ile bakılmış bir tedavi yöntemi olmasına neden olmuştur.

Manuel Tedavi Ankara Nasıl Yapılır?

Manipulasyona hazırlanmanın 3 safhası vardır. Öncelikle hastaya pozisyon verilir; hastanın klinik muayenesi sonucunda eklem veya eklemlerin ağrısız hareket sınırının tamamlayabildiği pozisyon elde edilir. Gevşeme elde etme ve mobilizasyon işleminden sonra manipulasyona geçilir. Manipulasyonda omurga rotasyonuna, ani fakat son derecede hafif nazik bir hareketle bir miktar daha rotasyon kazandırır. Bu ilave rotasyon derecesi ile beraber bir çatırtı sesi de alınır. Bu hareket kazandırma tamamen fizyolojik sınırlar içerisinde olup, anatomik sınırı aşmaz.

Manuel terapi teknikleri, yumuşak doku tekniği, artikülasyon tekniği veya spesifik eklem mobilizasyonu olarak sınıflandırılabilir.

Manipulasyon asla iki hareketin birbirine zıt yönde etkilemesi sonucu elde edilemez. Kuvvetlerden birisi stabilizasyon temin etmek için kullanılırken diğeri manipülatif hareketi başlatmalıdır.

Manuel Tedavi’nin Amacı Nedir?

Manuel terapinin asıl amacı bozulmuş olan eklem ve adale kayması disfonksiyonları tespit etmek ve tespit edilen bu bozukluğu yapılan bazı manevralarla düzeltmektir.

Manuel terapi omurga ve çevre dokulardaki kaslar, tendonlar, ligamanlar, eklem ve kapsullere, kemiklerine kıkırdağı çeşitli güçler uygulanarak, omurganın ve eklemlerin normal hareket yeteneğini kazanması, bozulmuş biyomekanik yapının düzelmesi ve buna bağlı ağrının geçmesi amacıyla yapılır.

Hastanın pozisyonlanması, gevşeme sağlanması, mobilizasyon ve en son manuplasyon işleminden sonra manuel tedavi son bulur.

Manuel terapiyi kimler uygulayabilir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri; hareket sistemi muayenesini ve hastalıkların teşhisini iyi değerlendirebilen, nöroloji ortopedi ve romatoloji konusunda eğitimli, kas kuvveti ve eklem hareket açıklığı değerlendirilmesinde uzman olduklarından manipulasyon uygulamalarının endikasyonlarına en iyi karar verecek kişilerdir.

Manuel terapi öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Manipulasyon tekniklerinde hastanın yaşı, genel fizik durumu ve herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığı detaylı bir biçimde bilinmelidir. Bu nedenle hastanın detaylı anamnezi, fizik muayenesi segmental yapı muayenesi ve fonksiyonel teşhisi bilinmelidir.

Genel bir hareket sistemi muayenesinde altta yatan kırık,disk hernisi,büyük ligaman kopmaları ve eklem hasarları dikkatlice aranmalıdır.Bu nedenle MR ,Tomografi gibi görüntüleme metodlarından yararlanılmalıdır.Böylece manipulasyona kontrendike bir durum olup olmadığı saptanmalıdır.

Fizik Tedavi uzmanı detaylı omurga muayenesiyle manipule edilebilir, lezyonun yerini saptamalıdır.Bu değerlendirme dikkatlı bir gözlem,omurga hareketlerinin incelenmesi ve palpasyonla pasif segmental omurga hareketi muayenesi şeklinde olmalıdır.

Omurga muayenesi sırasında ,kemik yapı asimetrisi ,üç planda hareket kısıtlılığı (flexıon ekstensiyon,lateral fleksiyon ve rotasyon ) ve doku yapı değişikliklerine bakılmalıdır.

Manuel Tedavi Özellikle Hangi Hastalıkları Tedavisi’nde Başarıyla Kullanılmaktadır?

Özellikle omurgayı ilgilendiren rahatsızlıklarda başarılı bir tedavi yöntemidir. Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Akut Tortikollis Boyun kökenli baş ağrıları, Skolyoza bağlı boyun, sırt, ve bel ağrılarında, Faset sendromunda Osteoartrite (kireçlenme) bağlı ağrılarda, Sakroiliak disfonksiyonda manuel tedavi birincil tedavi yöntemidir.

Hangi durumlarda manuel tedavi uygulanmamalıdır?

Stabil olmayan kırıklar, şiddetli osteoporoz, omurga tümörleri, osteomyelit Hamilelik, Paget hastalığı, Cauda equina sendromu, Hipermobil eklemler Konjenital kanama bozukluğu ve en önemlisi yetersiz ustalık manipulasyonlarda en önemli kontrendikasyondur.

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Haksever Kanal D Haber'e Konuk Oldu