Manuel Terapi Kimlere Yapılır - Ankara Manuel Terapi Merkezi

Manuel Terapi Kimlere Yapılır

Manuel Terapi Ankara

manuel-terapi-tedavisi-ankaraManuel Terapi Ankara, Elleri kullanarak hareket sistemini en üst düzeyde ağrısız hareket ettirmek ve postural dengeyi sağlamak için yapılan girişim ve manevraların kullanıldığı tedavi şekline manuel terapi denir.

Modern tıbbın babası sayılan Hipokrat manuel terapiyi ilk uygulayan hekimlerden olup özellikle omurganın çeşitli deformitelerinin düzeltilmesinde, traksiyon ve kaldıraç kolu tekniklerini kullanmıştır.

Manuel terapi Türkiye de eğitimi olmayan kişiler tarafından uygulandığından toplumda bu tedavi yöntemine karşı bir güvensizlik oluşmuştur. İnsan anatomisini bilmeyen kişilerin, tedaviye kalkışması toplum tarafından etkinliği konusunda daima şüphe ile bakılmış bir tedavi yöntemi olmasına neden olmuştur.

Manuel Terapi nasıl yapılır?

Manipulasyona hazırlanmanın 3 safhası vardır. Öncelikle hastaya pozisyon verilir; hastanın klinik muayenesi sonucunda eklem veya eklemlerin ağrısız hareket sınırının tamamlayabildiği pozisyon elde edilir. Gevşeme elde etme ve mobilizasyon işleminden sonra manipulasyona geçilir. Manipulasyonda omurga rotasyonuna, ani fakat son derecede hafif nazik bir hareketle bir miktar daha rotasyon kazandırır. Bu ilave rotasyon derecesi ile beraber bir çatırtı sesi de alınır. Bu hareket kazandırma tamamen fizyolojik sınırlar içerisinde olup, anatomik sınırı aşmaz.

Manuel terapi aşağıdaki aşamalardan geçer:

1- Doğru teşhis,yani blokaj seviyesinin tespit edilmesi.
2-Kontrendikasyon analizi,varsa alternatif tedavi metodları düşünülür.
3-Kontrendikasyon yokluğunda deneme testi yapılır,şiddetli ağrı varsa tekrar analiz edilir.
4- Deneme testinde ağrı yokluğunda blokajı manipule edecek teknik seçilmelidir.

Manuel terapi teknikleri, yumuşak doku tekniği, artikülasyon tekniği veya spesifik eklem mobilizasyonu olarak sınıflandırılabilir.

Manipulasyon asla iki hareketin birbirine zıt yönde etkilemesi sonucu elde edilemez. Kuvvetlerden birisi stabilizasyon temin etmek için kullanılırken diğeri manipülatif hareketi başlatmalıdır.

Manuel Terapinin amacı nedir?

Manuel terapinin asıl amacı bozulmuş olan eklem ve adale kayması disfonksiyonları tespit etmek ve tespit edilen bu bozukluğu yapılan bazı manevralarla düzeltmektir.

Manuel terapi omurga ve çevre dokulardaki kaslar, tendonlar, ligamanlar, eklem ve kapsullere, kemiklerine kıkırdağı çeşitli güçler uygulanarak, omurganın ve eklemlerin normal hareket yeteneğini kazanması, bozulmuş biyomekanik yapının düzelmesi ve buna bağlı ağrının geçmesi amacıyla yapılır.

Hastanın pozisyonlanması, gevşeme sağlanması, mobilizasyon ve en son manuplasyon işleminden sonra manuel terapi son bulur.

Manuel terapiyi kimler uygulayabilir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri; hareket sistemi muayenesini ve hastalıkların teşhisini iyi değerlendirebilen, nöroloji ortopedi ve romatoloji konusunda eğitimli, kas kuvveti ve eklem hareket açıklığı değerlendirilmesinde uzman olduklarından manipulasyon uygulamalarının endikasyonlarına en iyi karar verecek kişilerdir.

Manuel terapi öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Manipulasyon tekniklerinde hastanın yaşı, genel fizik durumu ve herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığı detaylı bir biçimde bilinmelidir. Bu nedenle hastanın detaylı anamnezi, fizik muayenesi segmental yapı muayenesi ve fonksiyonel teşhisi bilinmelidir.

Genel bir hareket sistemi muayenesinde altta yatan kırık,disk hernisi,büyük ligaman kopmaları ve eklem hasarları dikkatlice aranmalıdır.Bu nedenle MR ,Tomografi gibi görüntüleme metodlarından yararlanılmalıdır.Böylece manipulasyona kontrendike bir durum olup olmadığı saptanmalıdır.

Fizik Tedavi uzmanı detaylı omurga muayenesiyle manipule edilebilir, lezyonun yerini saptamalıdır.Bu değerlendirme dikkatlı bir gözlem,omurga hareketlerinin incelenmesi ve palpasyonla pasif segmental omurga hareketi muayenesi şeklinde olmalıdır.

Omurga muayenesi sırasında ,kemik yapı asimetrisi ,üç planda hareket kısıtlılığı (flexıon ekstensiyon,lateral fleksiyon ve rotasyon ) ve doku yapı değişikliklerine bakılmalıdır.

Manuel terapi özellikle hangi hastalıkları tadavide başarıyla kullanılmaktadır?

Özellikle omurgayı ilgilendiren rahatsızlıklarda başarılı bir tedavi yöntemidir. Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Akut Tortikollis Boyun kökenli baş ağrıları, Skolyoza bağlı boyun, sırt, ve bel ağrılarında, Faset sendromunda Osteoartrite (kireçlenme) bağlı ağrılarda, Sakroiliak disfonksiyonda manuel terapi birincil tedavi yöntemidir.

Hangi durumlarda manuel terapi uygulanmamalıdır?

Stabil olmayan kırıklar, şiddetli osteoporoz, omurga tümörleri, osteomyelit, Paget hastalığı, Cauda equina sendromu, Hipermobil eklemler Konjenital kanama bozukluğu ve en önemlisi yetersiz ustalık manipulasyonlarda en önemli kontrendikasyondur.

Manuel tedavi diğer bilinen adıyla Chiropraxis çok eski bir tedavi yöntemidir. Endonezya, Hawaii adaları, Japonya, Çin, Orta Asya, Meksika, Nepal gibi birçok kültürde uygulandığı bilinmektedir. Manuel terapiyi ilk kullanan bilim adamları Hipokrat ve Galen’dir. İbn-i Sina Hipokrat’ınn çalışmalarından etkilenmiş ve kitaplarında manuel terapi yöntemlerine yer vermiştir. Modern manuel terapi ise 1892 yılında Andrew Still’in kurduğu okul ile başlar. Still bugün kullanılan birçok tekniğin temellerini atmıştır.Manuel tedaviler lenf ve dolaşım sistemi, yumuşak dokular, eklem ve kemikleri içeren, vücuttaki yapı ve sistemlere yoğunlaşan birçok tekniği kapsar. Özellikle kas iskelet sistemine ait yaralanmaların ve fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.

Manuel terapi fizik tedavinin özel bir alanıdır, fizyoterapistler tarafından yapılan yumuşak doku, mobilizasyon ve manipülasyon tekniklerini içerir. Terapist ellerini kullanarak kaslar, bağlar, eklemler üzerine uygulama yapar. Manuel terapi tekniklerinde amaç ağrının azaltılmasıdır. Vücutta ağrıya neden olan faktörler genellikle kastaki gerginlikler, eklemdeki kısıtlanmalar ve yumuşak dokunun esnekliğinin azalmasıdır. Ağrı harekette azalmaya, hareketin azalması ağrıya neden olur. Bu bir kısır döngüdür. Ağrı giderek artar, hareket iyice kısıtlanır ve bütün bunlar postürün(duruşun) bozulmasına neden olur.

Manuel Terapi

Manuel terapi teknikleri olan yumuşak doku gevşetmesi, mobilizasyon ve manipülasyon içinden hastaya en uygun olanı/olanları seçilerek tedavi programı planlanır. Yumuşak doku gevşetmesi ile gergin dokular rahatlatılır, dolaşım artırılır, yapışıklıklar giderilir. Mobilizasyonla eklemdeki kısıtlanmalar tekrarlı, ritmik hareketlerle, manipülasyonla ise farklı hızlarda yapılan çekme, itme, döndürme gibi hareketlerle açılır. Uygulanan bu teknikler sonunda eklemler restore edilir, kaslardaki gerginlik azaltılır, hareket yeniden sağlanır böylece ağrı ortadan kalkar.

Uygulama alanları;

1) Bel fıtığı

2) Bel kayması

3) Skolyoz

4) Boyun fıtığı

5) Boyun düzleşmesi

6) Donuk omuz

7) Kas yırtılmaları

8) Tenisçi-golfçü dirseği

9)Karpal tünel sendromu

10) Kalça-diz protezi

11) Piriformis sendromu

12) Menisküs

13) Bağ yaralanmaları

14) Patello-femoral ağrı sendromu

Manuel tedavinin klasik tedavileri göre üstünlüğü şu şekilde de özetlenebilir;

  • Problem olan bölgeye direk uygulama yapılır.
  • Klasik tedavilere göre daha kısa sürede sonuç verir.
  • Akut durumlarda tek seanslık tedavi ile bile problem çözülebilir.
  • Hiçbir yan etkisi yoktur ve tamamen doğal bir uygulamadır.
  • Manuel tedavi bilimselliği kanıtlanmş teknikler üzerinde çalışılır.

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Haksever Kanal D Haber'e Konuk Oldu